Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. o godz. 9.00 na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie dyrektor szkoły – Marzena Cichy przywitała wszystkich obecnych gości, uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Przedstawiła na ten rok kierunki polityki oświatowej państwa. Poinformowała wszystkich o wykonanych pracach remontowych w czasie wakacji. Przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do szkoły i ze szkoły.

Dyrektor szkoły złożyła uczniom życzenia, samych sukcesów w nauce, łatwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nauki w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku.

Głos podczas uroczystości zabrała sekretarz gminy Młodzieszyn – Anna Sobieraj,  która w imieniu pani wójt – Moniki Pietrzyk złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia na nowy rok szkolny.

Po oficjalnej uroczystości uczniowie udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami.