Historia

HISTORIA SZKOŁY

Lata 1945-1964

Po zakończeniu II wojny światowej nauka w Kamionie odbywała się początkowo w prywatnych domach Państwa Matusiewiczów oraz Poryszewskich. Uczyło się w tych dwóch budynkach ok. 80 dzieci. Jedynym wyposażeniem były stare przedwojenne ławki, tablice i kreda.

W międzyczasie rozpoczęto budowę nowego budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy. Jednak od momentu oddania obiektu do użytku w 1950r. ulokowano tam szkołę. Warunki do nauki były trochę lepsze. Mieściły się tam 4 izby, z których 3 przeznaczono na naukę, a jedną zajmował kierownik.

Lata 1964-1975

W końcu lat 50-tych władze państwowe w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego podjęły zobowiązanie, by jubileusz uczcić budową tysiąca szkół. Zaczęły powstawać wtedy w kraju tzw. tysiąclatki.

Jedną z pierwszych tysiąclatek w naszym powiecie była Szkoła Podstawowa w Kamionie. Ówczesna dyrektor szkoły Wanda Dziuk wspomina, że wiele wysiłku kosztowało ją, aby przekonać powiatowe władze oświatowe do budowy nowej szkoły. To jej energii i wytrwałości społeczeństwo, Kamiona w dużej mierze zawdzięcza, że 20.XII.1964r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. Pamiątką po tamtej uroczystości pozostała lista zaproszonych gości.

W nowej szkole znajdowało się 9 klas lekcyjnych, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, świetlica, sala gimnastyczna oraz mieszkanie dla nauczycieli. Nowy budynek wyposażano sukcesywnie.

Lata 1975-1984

Od roku szkolnym 1975/76 szkoła w Kamionie stała się Zbiorczą Szkołą Gminną. Ze względu na zły stan budynku szkoły w Młodzieszynie dowożono autobusem szkolnym uczniów klas IV-VIII do Kamiona. Dyrektorem została Pani Halina Wiśniewska. Po powrocie w 1984r. uczniów z Młodzieszyna do wyremontowanego budynku, nasza szkoła przestaje być Zbiorczą Szkołą Gminną.

Lata 1984-2005

Szkoła Podstawowa w Kamionie do 1999r. była szkołą ośmioklasową wraz z oddziałem przedszkolnym. W roku szkolnym 1999/2000 zgodnie z założeniami reformy oświaty uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą, rozpoczęli dalszą naukę w nowo powstałych gimnazjach. W naszej szkole pozostał oddział przedszkolny, klasy I–VI oraz klasa VIII, która jako ostatnia kończyła naukę w starym systemie.

Ważnym wydarzeniem dla szkoły był jubileusz 40-lecia jej istnienia, obchodzony w grudniu 2004r. W przygotowaniu i odnowieniu szkoły pomagali radni Kamiona, Wójt Gminy Joanna Szymańska, strażacy i mieszkańcy. Z tej okazji zgromadzono wiele pamiątek z okresu istnienia szkoły, które po dziś dzień przypominają minione lata. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas emerytowani dyrektorzy szkoły: panie Wanda Dziuk, Teresa Wiśniewska, Janina Szewczyk, byli nauczyciele oraz absolwenci, z których możemy być dumni.

Idąc z duchem czasu szkoła podejmuje szereg działań związanych z wykorzystaniem technologii komputerowej w nauczaniu. Poprzez zakup pojedynczych komputerów, pozyskiwanie i modernizację starszych w 2003r. powstaje pierwsza sieć komputerowa. W latach 2004/2005 szkoła przystępuje do projektu „Pracownie komputerowe dla szkól”. Przy współdziałaniu z organem prowadzącym, szkołę wyposażono w dwie nowoczesne pracownie komputerowe.

Jednym z ważniejszych dni w życiu szkoły był 18 wrzesień 2005r. Wtedy odbyła się uroczystość nadania szkole imienia gen. bryg. Franciszka Włada – jednego z bohaterów bitwy nad Bzurą, która rozegrała się we wrześniu 1939r.

Uroczystość nadania imienia, przekazania sztandaru i odsłonięcia obelisku upamiętniającego postać patrona, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych, adiutant generała Włada, włoska delegacja reprezentująca Muzeum Monte Cassino, przedstawiciele ZNP, delegacje okolicznych szkół, harcerze, liczne grono rodziców i miejscowa społeczność. Oficjalne uroczystości poprzedziła msza święta, a zakończył program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły poświęcony bohaterom września 1939r.

Nadanie imienia szkole było możliwe dzięki pomocy Spółki Leśno-Gruntowej Wsi Kamion, która ufundowała sztandar szkoły, władz gminy, pracowników sochaczewskiego muzeum Pola Bitwy i Walk nad Bzurą, miejscowej społeczności i wielu innych osób, tu nie wspomnianych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I WYCHOWAWCZA SZKOŁY

Działalność szkoły do 1964r., jak i potem, charakteryzuje się dużą użytecznością na rzecz społeczeństwa. Szkoła stanowi centrum życia kulturalnego. To tu prowadzone były zebrania władz powiatu i sołtysów ze społeczeństwem, różnego rodzaju kursy: łowiecki, nauki jazdy, gotowania i pieczenia, krawiecki, jak również projekcje filmów dla mieszkańców Kamiona. Organizowano bale noworoczne, choinki szkolne, akademie okolicznościowe.

Szkoła w ramach realizacji celów wychowawczych podejmowała i podejmuje stałe działania np.:

pasowanie pierwszaków na uczniów;apele z okazji: Rocznic Września, Święta Niepodległości, Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Edukacji Narodowej, Dnia Matki;udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: plastycznych, czytelniczych, recytatorskich, ekologiczno-przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym;obchody Dnia Teatru – przedstawienia przygotowane przez uczniów, udział w miejskim przeglądzie teatralnym SPAT;obchody Dnia Ziemi – wystawa prac plastycznych uczniów, wycieczki, zadrzewianie terenów wokół szkoły;udział w akcjach charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza;różne formy przybliżania wydarzeń historycznych, zwłaszcza z okresu II wojny światowej na terenie Kamiona i okolic;różne formy edukacji prozdrowotnej uczniów w tym zasad udzielania pierwszej pomocy;integracja środowiska lokalnego – Święto Edukacji Narodowej, Wigilia Szkolna, Choinka Noworoczna, Andrzejki, Dzień Matki, Święto Patrona Szkoły, Festyn Rodzinny;dzień Sportu Szkolnego;współorganizowanie zawodów sportowych rangi powiatowej, międzypowiatowej i wojewódzkiej;Organizacja festynu rodzinnego.

DYREKTORZY

W szkole w Kamionie zaraz po wojnie funkcję kierowniczą sprawował Witold Rogowski. Następnie do 1951r. Marian Dembowski. Od 1951r. do 1954r. kierownikiem była Alfreda Trojanowska, a po niej Janina Rusińska. Od 1956r. szkołą kierował Wincenty Orłowski, następnie od 1961r. Edward Chudzik. W 1962r. kierownikiem zostaje Wanda Dziuk, oddelegowana zaraz do pracy w ZNP w Sochaczewie. Mimo możliwości zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 4, wraca do Kamiona, by poprowadzić budowę nowej szkoły. Podczas jej nieobecności funkcję p.o. kierownika pełnił Ryszard Przybyliński. Od 1984r. funkcję dyrektora pełniła Teresa Wiśniewska, a od 1986r. Janina Szewczyk. We wrześniu 1998r. dyrektorem zostaje Marek Kujawa. Od września 2018 roku dyrektorem szkoły jest Marzena Cichy.

RADA PEDAGOGICZNA – 1960 – 2012

Adamczyk JolantaAntczak TeresaBałecka Urszula – ŁukaszykBiałkowska Beata – WilczekBiałołęcka IzabelaBielicka MonikaBudnik JolantaCechmistrz JoannaCena ElżbietaChłystek Elżbieta – KojaraChmielewski WłodzimierzChudzik EdwardChyziak Teresa – WiśniewskaCiećwierz Janina – SzewczykCiura HenrykaDąbrowska MałgorzataDybicz RyszardaDziczek Stanisława – PrzybylińskaDziuk WandaFabrowicz DanutaGajdowicz EdwardGaszyńska KazimieraGatyńska ElżbietaGłuchowska Zdzisława – KubiszewskaGromulska MariaIwańska ZofiaJanas Elżbieta – ZarzyńskaJanicki JanuszJaniszewska UrszulaJankowska TeresaJeznach Jolanta – CzubaJędrzejewska Elżbieta – GołdychJędrzejewski LeonardKacperska Barbara – HalekKacperska Jolanta – KujawaKajdas KrystynaKaliszewska MariaKalkucińska Jolanta – BednarekKopa AnnaKopera RomualdKoperska Izabella – DudkowskaKopka TeresaKornacka ZofiaKoziemczyk TadeuszKozłowska Lucyna – TempczykKsyna MałgorzataKujawa MarekKujawa MieczysławKulińska BogusławaKwiatkowska RyszardaLewandowska TeresaŁawińska WiesławaŁukaszyk Jolanta – ZnykŁupicka MariaMalczewski  MarekMartinez LucynaMatusiak MagdalenaMatusiewicz EwaMatuszewska Zofia – KornackaNowicka ElżbietaOrlińska MirosławaPietrzak AgnieszkaPietrzak ElżbietaPiwowarczyk KrzysztofPłowik MariaPrzybyliński RyszardRosiak KatarzynaSiekiera EmiliaSkotak JakubSmolarek JanuszSobielarska  AlinaStefaniak ElżbietaSzeliga ElżbietaSzmagliński ZdzisławSzwarocka IrenaWawrzyńczak IrminaWiśniewska HalinaZarzyński JerzyŻakowski LeszekKs. Kaczorowski HenrykKs. Kalinowski StanisławKs. Paź Marian

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI do 2010 roku

Balcerska Katarzyna – referent – kasjer Błaszczyk Barbara Błaszczyk Maria Brzózka Halina Brzózka Stanisław Ciura Daniela –  sekretarz szkoły Ciura Mieczysław Jeznach Czesław Jeznach Jan Kalota Krystyna – kierownik gospodarczy Ksyna Bogumił Orlińska Wiesława – referent – kasjer Pakoca Jan Pływaczewski Bogdan Szewczyk Stanisław Tempczyk  Feliksa Tempczyk Edmund Wasilewska Sabina – księgowa Wiśniewski Bronisław Żakowska Teresa Żakowski Henryk

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

Szkoła znajdująca się w małej miejscowości zawsze jest ośrodkiem życia społeczno – kulturalnego dla lokalnej społeczności. Tak było również w Kamionie. Jeszcze w czasach, gdy dzieci uczyły się w budynku starej poczty, organizowano tam różne zebrania i kursy. Po przeniesieniu szkoły do nowego lokum tradycja ta była kultywowana. We współpracy z Radą Rodziców, dawniej Komitetem Rodzicielskim oraz mieszkańcami Kamiona i okolicznych wsi udało się zrealizować wiele zamierzeń, które dobrze służą szkole i miejscowej ludności. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 

organizacja balów sylwestrowych, z których dochód przeznaczono między innymi na zakup komputerów, gablot na trofea sportowe, sprzętu nagłaśniającego, książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych;budowa boiska sportowego na terenie przekazanym szkole przez Spółkę Leśno – Gruntową Wsi Kamion oraz pomoc, którą zawsze chętnie służą strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamiona;pomoc rodziców przy pracach remontowych (malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłóg, okratowanie okien itp.);organizacja uroczystości szkolnych, w których biorą udział rodzice uczniów np. zabawy choinkowe i andrzejkowe, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszaków na uczniów.

W okresie największej mizerii finansowej polskiej oświaty, który przypadł na przełom lat 80-tych i 90-tych (nie licząc okresu tuż po wojnie), składki wpłacane przez rodziców na rzecz Rady Rodziców, pozwoliły w miarę spokojnie przetrwać ten trudny czas. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o ludziach, którzy podejmowali się pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców. W Szkole Podstawowej w Kamionie byli to między innymi: Stanisław Dąbrowski, Daniela Ciura, Włodzimierz Bogucki, Włodzimierz Gołdych, Ewa Szymańska, Lidia Winnicka, Anna Jasińska, Katarzyna Smółka, Agnieszka Ciurzyńska.

Wszystkim rodzicom uczniów naszej szkoły, tym wymienionym z nazwiska, i tym bezimiennym, którzy współpracowali ze szkołą dla dobra swych dzieci, należą się dziś słowa szczerych podziękowań.