Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz_roku_szkolnego_2023-2024

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

3. Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

5. Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 23 maja 2023 r.
(wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023 r.
(środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja
2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

6 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

23 czerwca 2023 r.

7 Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2021 r.
 2 Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2021 r.
 3 Ferie zimowe

 

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 
 4 Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 5 Egzamin ósmoklasisty

 

24-26 maja 2022 roku
6 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

24 czerwca 2022 r. 
7 Ferie letnie

 

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 1.            Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 4 – 17 stycznia 2021 r.

– na terenie całego kraju

4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021 roku
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 25 czerwca 2021 r.
7. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.