Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada   w Kamionie

2021/2022

 

Prezydium:

  1. Pakulska Wioletta
  2. Biernat Magdalena
  3. Rotbart Elżbieta

Komisja Rewizyjna

  1. Urbaniak Marta
  2. Ślusarczyk Monika
  3. Cieślak Anna

 

Przewodnicząca

Pakulska Wioletta 

 

Zastępca

Biernat Magdalena 

 

Skarbnik

Rotbart Elżbieta