Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada   w Kamionie

2023/2024

 

Przewodnicząca

Biernat Magdalena

 

Zastępca

Krauze Magdalena

 

Skarbnik

Pakulska Wioletta