Nauczyciele

Dyrektor szkoły:  Marzena Cichy

Kadra pedagogiczna:

 • Basiak-Rzeczycka Monika- wychowanie przedszkolne
 • Bonecki Zbigniew – fizyka, chemia
 • Cechmistrz Joanna – biologia
 • Cichy Marzena – wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 • Czuba Jolanta – religia, pedagog szkolny
 • Gołdych Elżbieta – język polski, plastyka, muzyka, bibliotekarz, 
 • Grudnicka-Kompińska Paulina – nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny
 • Janas–Zarzyńska Elżbieta – wychowanie przedszkolne, świetlica szkolna
 • Jankowska Teresa – język polski, zajęcia rewalidacyjne
 • Jasińska Danuta – technika
 • Kujawa Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • Kujawa Marek – przyroda, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 • Majewska Magdalena – wychowanie przedszkolne
 • Małek Daniel – język niemiecki
 • Matusiak Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, świetlica szkolna
 • Niewiadomska Marzena- wychowanie przedszkolne 
 • Pietrzak Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
 • Rzepecka-Żelechowska Katarzyna – język angielski
 • Wiejak Katarzyna – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wróblewski Daniel – psycholog
 • Żakowski Leszek – matematyka, informatyka