Egzamin ósmoklasisty

Badania kandydatów do szkół – aktualna lista podmiotów wykonujących badania

W załączeniu aktualna lista podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół.

Szczegółowe informacje na temat badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych można uzyskać na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Wykaz_jednostek_z_terenu_wojewodztwa_mazowieckiego_do_wykonywania_badań 

 

 Materiały dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

w powiecie sochaczewskim.

 

plan naboru 2024_2025

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski na rok szkolny 2024_2025

 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM?
ZALECENIA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

1. Język polski                         – 14  maja 2024r. (wtorek)       

                                                     – godz. 9:00 – czas trwania 120 minut – wydłużenie do 180 minut

 

2. Matematyka                        – 15 maja 2024 r. (środa)         

                                                     – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut – wydłużenie do 150 minut

 

3. Język obcy nowożytny   – 16 maja 2024r. (czwartek)   

                                                     – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut – wydłużenie do 135 minut

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty -3 lipca 2024 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  – 3 lipca  2024 r.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne.

Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom, którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.

Uczeń podczas egzaminu może mieć ze sobą małą butelkę wody do picia, którą trzyma na podłodze przy swoim stoliku.

UCZEŃ W KAŻDYM DNIU EGZAMINU MA ZE SOBĄ WAŻNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ LUB DOWÓD OSOBISTY.

NA EGZAMIN UCZNIOWIE MOGĄ PRZYJECHAĆ AUTOBUSEM SZKOLNYM WEDŁUG DOTYCHCZASOWEGO ROZKŁADU JAZDY.

PO EGZAMINIE UCZNIOWIE ZOSTANĄ ODWIEZIENI JAK WSZYSCY SKOŃCZĄ PRACĘ Z ARKUSZEM.