Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  

18 czerwca w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Kamionie odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego. Tuż po niej dyrektor szkoły, pani Marzena Cichy, podziękowała uczniom za sukcesy sportowe, zaangażowanie i za pracę na rzecz szkoły. Wręczyła nagrody laureatom Szkolnego Konkursów Matematycznego „Mały Pitagoras”. Podsumowano XVII edycję szkolnego konkursu czytelniczego „Mistrz Czytelnictwa – w roku szkolnym 2018/2019”. Na zakończenie dyplomami uznania za godne reprezentowanie szkoły w konkursach, uroczystościach, akcjach charytatywnych uhonorowano ósmoklasistów.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i pożegnanie ósmoklasistów

19 czerwca br. uroczyście zakończyliśmy kolejny rok nauki. Tym razem był to rok wyjątkowy, bo po wielu latach, na skutek wdrożenia reformy edukacji, szkołę kończyli nie szóstoklasiści a uczniowie klasy ósmej.

 Rozpoczęliśmy od części oficjalnej, na początku której  dyrektor szkoły Marzena Cichy  powitała uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, wśród których byli m. in. Wójt Gminy Młodzieszyn pani Monika Pietrzyk, przewodniczący Rady Gminy pan Sławomir Makowski, proboszcz parafii w Kamionie ksiądz Zbigniew Łuczak, przewodnicząca Rady Rodziców pani Wioletta Pakulska oraz zastępca pani Magdalena Biernat, prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Kamiona pani Hanna Stobiecka, Rodzice uczniów.

 Następnie głos zabrała pani Monika Pietrzyk, złożyła wszystkim wakacyjne życzenia, wręczyła uczniom nagrody i stypendia Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce wyrażone średnią 5,00 i wyższą oraz za osiągnięcia sportowe.

Kolejnym punktem programu było ślubowaniu ósmoklasistów i przekazaniu sztandaru.

Pani dyrektor podsumowała bieżący rok szkolny, podziękowała  rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną pracę. W tym miejscu zostały wręczone świadectwa dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią w szkole i wyróżnili się zaangażowaniem w życie szkoły. Rodzice wyróżnionych uczniów również otrzymali listy gratulacyjne. Wręczono dyplomy za pracę w Radzie Rodziców.

Jest już tradycją naszej szkoły, że odchodzący uczniowie  na koniec swojej edukacji prezentują się w tzw. części artystycznej. Tym razem były to humorystyczne lekcje polskiego, matematyki, biologii i chemii przygotowane pod okiem wychowawczyni Elżbiety Gołdych. Zagrana brawurowo, z dużą dozą dystansu, inscenizacja wprawiła wszystkich obecnych w pogodny nastrój. W dalszej części uroczystości w dowód wdzięczności za trud nauki i wychowania w szkole podstawowej uczniowie wręczyli swoim nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom kwiaty i słodycze.

 Ostatnim punktem naszej szkolnej uroczystości było pożegnanie ósmoklasistów przez  koleżanki i kolegów z klasy siódmej. Nasi absolwenci otrzymali na pamiątkę anioły na szczęście.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom i ich rodzicom życzymy udanych wakacji, wspaniałych przygód oraz beztroskiego odpoczynku. Do zobaczenia 2 września 2019 roku!