Uroczystość pochówku sześciu polskich żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą

Dnia 7 września 2019 roku w Kamionie odbyła się szczególna uroczystość. Na cmentarzu parafialnym pochowano odnalezione szczątki sześciu polskich żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku. Uroczystość miała podniosły charakter. Rozpoczęła się na terenie Szkoły Podstawowej w Kamionie przy obelisku upamiętniającym postać jej patrona gen. bryg. Franciszka Włada, który zmarł 18 września 1939 roku w gajówce w Januszewie wskutek odniesionych ran. Po przywitaniu gości oraz mieszkańców Kamiona przez Panią Wójt Gminy Młodzieszyn Monikę Pietrzyk i złożeniu kwiatów pod obeliskiem wszyscy udali się do kościoła w Kamionie na mszę świętą celebrowaną przez Księdza Proboszcza Arkadiusza Grodzickiego. Po mszy kondukt żałobny przeszedł na cmentarz, gdzie we wspólnej mogile pochowano szczątki bohaterów września 1939 roku. Nad żołnierskim grobem okolicznościowe mowy wygłosili Pani Wójt Monika Pietrzyk, Pani Starosta Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta, Pan Kustosz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Jakub Wojewoda.

     Ponadto w uroczystości wzięli udział Burmistrz Miasta Sochaczewa Piotr Osiecki, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, Sekretarz Gminy Młodzieszyn Anna Sobieraj, Skarbnik Gminy Młodzieszyn Małgorzata Zawadzka, gminni radni, poczty sztandarowe i dyrektorzy szkół podstawowych w Kamionie, Młodzieszynie i Janowie, poczet sztandarowy OSP Kamion, harcerze z Młodzieszyna, grupa rekonstrukcyjna Jakuba Wojewody, przedstawiciele Wojska Polskiego.