Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 

Święto obchodzone jest corocznie 16 listopada. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Pomysł ten zrodził się z powodu pogłębiających zjawisk nietolerancji, przemocy, rasizmu, którym towarzyszy dyskryminacja mniejszości.

Data ta nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 r. państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań.

Jest to święto szacunku, akceptacji oraz uznania różnorodności kultur na całym świecie.

W ramach obchodów tego święta uczniowie z klas IV-VII obejrzeli prezentację multimedialną. Następnie wypełnili ankietę na temat tolerancji oraz na znak szacunku wobec różniących się od nich osób wykonali pracę plastyczną.

Najmłodsza grupa przedszkolna rozpoczęła dzień od pogadanki na temat tolerancji. Dzieciom zostały zaprezentowane ilustracje przedstawiające ludzi o różnym wyglądzie. Następnie wszyscy wykonali pracę plastyczną związaną z dzisiejszym dniem. 4 latki wykonały piękne serca na których odcisnęły swoje dłonie na znak tolerancji i poszanowania.

Niech hasła popularyzujące zasady przyjaźni, koleżeństwa oraz wzajemnej życzliwości towarzyszą nam na co dzień.

Mamy nadzieję, że działania, które w tym dniu towarzyszyły uczniom, pozwoliły pogłębić wiedzę na temat tolerancji.

Inicjatywa miała na celu poruszyć wrażliwości uczniów oraz spojrzeć na innych ludzi z akceptacją innych kultur.

Tolerancja.