Wycieczka uczniów klas O-III  Szkoły Podstawowej w Kamionie do Sierpca w ramach programu ,,Kulturalna szkoła na Mazowszu’’

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w dniu 8 listopada 2022r. pojechali na wycieczkę do skansenu w Sierpcu. Wycieczka odbyła się w ramach  programu ,,Kulturalna szkoła na Mazowszu’’. Koszt zwiedzania wynosił symboliczną złotówkę. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowieści przewodników. Poznali dawne życie na wsi i obejrzeli zagrody.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu tworzy grupa 72 obiektów mieszkalnych, gospodarczych,  przemysłowych i sakralnych, które uzupełniają elementy tzw. małej architektury jak kapliczki, piwnice i studnie. Zestawione w zespoły i zagrody o różnorodnym układzie i wielkości ukazują jeden z typów XIX-wiecznej wsi, tzw. rzędówkę.

Tę wielkogabarytową przestrzeń wypełniają muzealia ruchome, czyli piętnaście tysięcy drobnych i większych rzeczy, będących reprezentacją wszystkich elementów świata, jaki otaczał mieszkańców mazowieckiej wsi od końca XIX do połowy wieku XX. Tworzą go przedmioty gospodarstwa domowego, meble, tkaniny, zabawki, obiekty kultu religijnego, narzędzia i maszyny rolnicze oraz warsztaty pracy rzemieślniczej. To one pozwalają snuć nam opowieść o życiu i  zajęciach w różnych porach roku i w różnych odsłonach codzienności i świąt.

Odrębną grupę zbiorów stanowi kolekcja ok. 1000 rzeźb autorstwa ludowych twórców z tzw. sierpeckiego ośrodka rzeźby. Uczniowie mieli bezpośredni kontakt  z najciekawszymi eksponatami.

Następnym punktem programu wycieczki były zajęci edukacyjne.

Tematem lekcji były ludowe wycinanki.  Dzieci dowiedziały się, w jakim celu wykonywano wycinanki? Kiedy najczęściej robiono papierowe ozdoby? Jakie kolory dominowały? Czym różniły się wycinanki gąbińskie, łowickie i kurpiowskie? Mogli także wykonać samodzielnie barwną wycinankę, którą zabrały na pamiątkę. Wszyscy wrócili zadowoleni i w dobrych nastrojach.