Święto Edukacji Narodowej

Tradycją naszej szkoły jest, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Dnia 13 października 2022 r. pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Wielką kredką, jak czarodziejską różdżką, dotykała ramion swoich podopiecznych. Nie obyło się też bez upominków od rodziców uczniów, od Rady Rodziców Szkoły, od starszych kolegów i koleżanek oraz pamiątkowych zdjęć.

W drugiej części uczniowie klas starszych pod kierunkiem p.Elżbiety Gołdych zaprezentowali krótki program artystyczny z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Uczniowie podziękowali za trud, cierpliwość, wytrwałość wszystkim nauczycielom oraz życzyli dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich pracowników szkoły drobne upominki.

Ten dzień szczególnie będą pamiętać uczniowie klasy pierwszej. Życzymy im, aby to wydarzenie pozostało w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

Opracowała Agnieszka Pietrzak

DEN cz.1

DEN cz.2

DEN cz.3