Zajęcia ekologiczne w klasie trzeciej

Uczniowie klasy III   od roku uczestniczą w zajęciach ekologicznych. Przez cały rok prowadzili obserwację wybranych   drzew  w trakcie trwania czterech pór roku. 

Główne założenie realizacji niniejszego projektu to budowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat życia dziecka, dotarcie przez dzieci do jak najszerszej liczby odbiorców, zarówno dzieci jak i dorosłych, propagowanie proekologicznych zachowań, dostrzeganie lokalnych nieprawidłowości jak i reagowanie na takie bezmyślne zachowania. Dzieci  z naszej szkoły  zdobyły szeroką wiedzę o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, jakim oddychamy, na zdrowie ludzi i otoczenie, zostali również uświadomieni, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy z nas. Poznali ważną rolę drzew w  świecie przyrody.  Wszyscy bierzemy odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób. Jeśli najmłodsi będą znali realne zagrożenia, jakie powoduje nieszanowanie przyrody i niszczenie drzew, to powiedzą o tym rodzicom, którzy mogą zmienić swoje niewłaściwe postępowanie i dawne przyzwyczajenia. Na koniec projektu uczniowie przygotowali prezentację o wybranych  drzewach liściastych i  zaprezentowali swoje prace na forum szkoły.