Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Szanowni Państwo,
zdrowie jest dla człowieka wartością nadrzędną, czynnikiem, którego spełnienie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i szczęścia w życiu. Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych.

 

grypaadzieciulotka

grypaaplucaicukrzycaulotka

grypaaseniorzyulotka