Obiady w roku szkolnym 2022/ 2023

 

Szanowni Rodzice,

od 8 września 2022 r. będą wydawane obiady.

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko, to poproszę o  wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do sekretariatu lub przesłanie skanu na maila szkoły.

DEKLARACJA obiady 2022 2023

 

Koszt obiadu w roku szkolnym 2022/2023 to 5 zł za porcję. 

 

Wpłaty za obiady przyjmowane są w sekretariacie lub w formie przelewu na rachunek bankowy.

Opłata za obiady powinna być uregulowana do 10 dnia bieżącego miesiąca.

 

Nieobecności uczniów prosimy zgłaszać do sekretariatu najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dany obiad.

Tylko zgłoszone nieobecności są odliczane w następnym miesiącu.