Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW

 

       Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowy czas dla uczniów i ich rodziców, a przede wszystkim wyjątkowy dla ósmoklasistów, którzy po wielu latach nauki opuścili mury naszej szkoły. Uroczystość miała podniosły charakter, której towarzyszył Sztandar szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego, przekazanie Sztandaru młodszym uczniom oraz ślubowanie absolwentów. Nie zabrakło zaproszonych gości na czele z Sekretarz Gminy Młodzieszyn p. Anną Sobieraj,  proboszczem parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie ks Sylwestrem Łajszczakiem,  radnym Gminy Młodzieszyn p. Krzysztofem Bieleckim, przewodniczącą Rady Rodziców p.Wiolettą Pakulską oraz prezes KGW ,,Kamionki” Elżbietą Rotbart, dumnych Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Pani dyrektor Marzena Cichy podsumowała mijający rok szkolny, podziękowała za pracę uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

            Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy p. Anna Sobieraj, złożyła wszystkim wakacyjne życzenia, wręczyła uczniom nagrody i stypendia Wójta Gminy Młodzieszyn Pani Moniki Pietrzyk za wyniki w nauce wyrażone średnią 5,00 i wyższą oraz za osiągnięcia sportowe. 

            Nadszedł ważny moment  uroczystości –  wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa oraz pamiątkowe dyplomy ukończenia Szkoły Podstawowej  im. gen. bryg Franciszka Włada. Następnie wręczono świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią w szkole i wyróżnili się zaangażowaniem w życie szkoły. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Podziękowano rodzicom za zaangażowanie w życie Szkoły, życzliwość i współpracę.

         Absolwenci naszej szkoły zaprezentowali program artystyczny pt. „Szkoła marzeń”, podziękowali swoim nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom. Podczas akademii głos zabrali również uczniowie klasy siódmej, którzy podziękowali starszym kolegom za wspólnie spędzony czas i wręczyli pamiątkowy upominek.

Życzymy wszystkim udanych  i bezpiecznych wakacji!