MAZOWIECKI TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

MAZOWIECKI TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie realizowała zadania w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty  Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa. Szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem podczas organizowanych przez szkołę zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Najmłodsi uczniowie brali udział w zajęciach dotyczących bezpiecznego poruszania się na drodze, podwórku, placu zabaw i w szkole. Utrwalone zasady zaprezentowali w pięknie wykonanych pracach plastycznych.

Klasy I-III obejrzały film edukacyjny pt. „Bezpieczna droga do szkoły” oraz krótką prezentację pt. „Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek?” Dzieci uczestniczyły w „Konkursie o ruchu drogowym” i „Turnieju  małych ratowników”. Odgrywały scenki dramowe przedstawiające wzywanie pomocy. Wykonali zawieszki z telefonami alarmowymi.

Uczniowie klas starszych rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykonali piękne plakaty promujące bezpieczeństwo. Ponadto przypomnieli zasady korzystania ze sprzętu sportowo – rekreacyjnego oraz znaczenie prawidłowej asekuracji podczas ćwiczeń. Obejrzeli również prezentację i wykonali komiks „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Tydzień bezpieczeństwa w naszej placówce zakończył się dla całej społeczności uczniowskiej spotkaniem z policjantami Posterunku Policji w Młodzieszynie, którzy w ramach wspierania szkoły w działaniach profilaktycznych przeprowadzili zajęcia dotyczące bezpieczeństwa m.in. na drodze, placach zabaw oraz akwenach wodnych, za co serdecznie dziękujemy.