Apel upamiętniający Chrzest Polski

      W lutym 2019 roku Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski. Święto ma na celu upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 roku.  Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. 

     W naszej szkole w dniu 22 kwietnia 2022 roku odbyła się akademia upamiętniająca Chrzest Polski. Akademię przygotowali uczniowie klasy siódmej pod kierunkiem Pana Marka Kujawy, którzy  recytowali wiersze, czytali fragmenty kroniki Galla Anonima i Thietmara oraz fragmenty dzieł Jana Pawła II. Dekorację przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani Jolanty Kujawy. Od strony technicznej pomocy udzielił Pan Leszek Żakowski.

     Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.