Święto Edukacji Narodowej oraz pasowanie pierwszoklasistów 2019

W dniu 14 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.

W szkolnym wydarzeniu wzięli udział liczni goście: rodzice uczniów klasy I, Wójt Gminy Młodzieszyn pani Monika Pietrzyk, ks. proboszcz parafii p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie Arkadiusz Grodzicki, Inspektor do spraw oświaty pan Mirosław Domińczak, Radny Gminy Młodzieszyn pan Dariusz Sączewa, przewodnicząca Rady Rodziców pani Wioletta Pakulska, przewodnicząca Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Kamiona pani Hanna Stobiecka.

Klasa I przedstawiła program artystyczny pt. „W królestwie Króla Kredkosa”. W gronie społeczności uczniowskiej zostali przywitani przez uczniów klasy czwartej. Po prezentacji programu na salę został wprowadzony sztandar szkoły i uczniowie złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły pani Marzena Cichy dokonała uroczystego pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły.

Pierwszoklasiści zostali obdarowani licznymi prezentami od dyrektora szkoły, oraz zaproszonych gości i starszych kolegów. W drugiej części apelu uczniowie klasy szóstej przedstawili program z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. W sposób humorystyczny ukazali scenki, żarty z życia szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzenia. Wręczyli drobne upominki. Do życzeń dołączyła się pani dyrektor oraz zaproszeni goście.

Apel przygotowały: Agnieszka Pietrzak, Elżbieta Gołdych